BA BUILDING s.r.o.
 
 

TKB BUILDING s.r.o.
Vysoká 8
811 06 Bratislava

Tel.: 0903 789 810
 
info@tkbbuilding.sk
 
    email:
info@tkbbuilding.sk
   
 
Naša spoločnosť bola založená v roku 1991 pod názvom BS Building spol. s r.o., ktorá sa neskôr rozdelila a v roku 1995 vznikla nová spoločnosť pod názvom BA BUILDING s.r.o.
V roku 2014 sa nástupcom oboch firiem stala spoločnosť TKB BUILDING, s.r.o.

Hlavným predmetom činnosti firmy je stavebná činnosť formou vyššej dodávky. Ďalej poskytovanie a zabezpečovanie remeselných prác stavebnomontážneho charakteru ako aj kompletných dodávok. Všetky veľké práce HSV a nosné práce PSV realizujeme vlastnými kapacitami. Špeciálne remeslá zabezpečujeme vo forme subdodávok vopred preverených a oskúšaných firiem s ktorými máme dobré skúsenosti aj ohľadne termínov a kvality prác.

V súčasnej dobe zamestnávame takmer 70 pracovníkov v profesnej skladbe, potrebnej pre realizáciu kompletných stavebných prác. Naša spoločnosť zabezpečuje stavby podľa požiadaviek investorov komplexne od projektovej a inžinierskej činnosti až po realizačnú činnosť na kľúč. Vedúci pracovníci spoločnosti sú stavební inžinieri s dlhoročnou praxou v stavebnej výrobe na zložitých stavbách aj v zdravotníctve.
Pracovníci na stavbách sú kvalifikovaní robotníci, vyučení vo svojich odboroch, ktorí sa zásadným spôsobom podieľajú na dobrom mene spoločnosti. Sú to prevažne murári, obkladači, tesári, montážnici, armovači, zvárači, strojní zámočníci, pokrývači, klampiari, maliari, doplnení poocnými robotníkmi.
Dobu výstavby podriaďujeme požiadavkám investora.
Našim cieľom je poskytovať čo najkompletnejšie služby v najkratších termínoch a v špičkovej kvalite k spokojnosti našich zákazníkov. Veríme, že môžeme splniť i vaše požiadavky a tešíme sa na Váš záujem a obojstrannú spoluprácu.
  FOTODOKUMENTÁCIA NAMI REALIZOVANÝCH STAVIEB
 
1 ADMINISTRATÍVNE BUDOVY 2 OBYTNÉ BUDOVY A RODINNÉ DOMY 3 PODKROVIA A INTERIÉRY  
  REALIZOVANÉ STAVBY   POPIS
  Slovenský metrologický ústav,
Karloveská 63 , BA
- vstupný objekt, veža prietokov, laboratórny objekt "L", vstupný objekt II. časť,   laboratórny objekt "L" - dostavba 1996, inžinierske siete - 1996. Stavba bola   realizovaná v období od 1996 - 2000
  Bratislava, Vysoká 8 - podkrovie vlastné kancelárske priestory
  Nešporov internát - rekonštrukcia
  STU, Bratislava, Vazovova ul. - rekonštrukcia, zariadenie interiéru
  PD Dunajská Lužná - sklad obilia
  Vodárne a kanalizácie - rekonštr. laborat. obj. -techn.časť, stavebná časť I. etapa,
  Slovenský zväz telesnej kultúry - rekonštr. cyklistického štadióna, rekonštrukcia Domu Športu, zateplenie fasády
  Ústav na výkon väzby - rek. kuchyne obvinených, rek. objektu Mlynské Nivy
  Správa služieb diplomatickému zboru - Poľské veľvyslanectvo Hummelova ul. -rekonštrukcia
  Bytový dom Dúbravka, Repašského ul. 16 - novostavba bytov - vlastná investícia
  PD Podunajské Biskupice - dojáreň a rekontrukcia ustajňovacích priestorov
  Pizzéria Romantica, Bratislava, Gaštanova ul. - dostavba a rekonštrukcia
  Intercom, Bratislava - predajný sklad
  Mestská časť Bratislava Ružinov - cyklistické cesty, Areál hier radosti - Štrkovec
  Milosrdní bratia - výstavba a rekonštrukcia areálu rehole v Skalici
  Karpatská ul. Bratislava - novostavba administratívnej budovy
  Podkrovie, BA, Heydukova ul. - prestavba
  Podkrovie BA, ul. 29.augusta - prestavba podkrovia - vlastná investícia
  RODINNÉ DOMY  
  BA, Dúbravka, Pod Záhradami  
  BA, Dúbravka, Strmé Sady  
  BA, Devín, Kremeľská  
  BA, Koliba  
  Dunajská Lužná  
  BA, Pri Habánskom Mlyne  
  BA, Prievoz, Súľovská  
  Marianka  
  BA, Vrakuňa, Priehradná ul.  
  BA, Vajnory  
  BA, Záhorská Bystrica  
  BA, Rača  
  BA, Trnávka  
  BA, Koliba  
  OPRAVA STRIECH  
  Strecha, Pražská ul.  
  Strecha, Vajanského nábr.  
  Strecha, Grösslingova ul.  
  Strecha, Timravina ul.  
   
 
site created by

 © 2022  TKB BUILDING s.r.o.